Instagram Twitter Facebook poniedziałek, 14.10.2019

Prof. Włodzimierz Borodziej

Prof. Włodzimierz Borodziej

Prof. Włodzimierz Borodziej poprowadzi dyskusję tuż po seansach filmów "Kapitan" (8 kwietnia, kino Amondo, godz. 20:15) i "Milcząca rewolucja" (11 kwietnia, kino Elektronik, godz. 20:15).

Polski historyk, specjalizujący się w historii najnowszej, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego związany z Instytutem Historycznym UW.

Stopień naukowy doktora na podstawie pracy pt. "Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w Generalnym Gubernatorstwie". Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1991 w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. "Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1947".

 

Źródło zdjęcia: http://www.ihuw.pl/instytut/o-instytucie/pracownicy/prof-dr-hab-wlodzimierz-borodziej