Instagram Twitter Facebook piątek, 19.07.2019

Pasma filmowe

Triumfatorzy

W ramach tego pasma zaprezentowane zostaną filmy wyróżnione głównymi nagrodami na najważniejszych festiwalach filmowych na świecie. Różnorodność doboru filmów na poszczególne festiwale, a także subiektywizm decyzji jury gwarantują pełen przekrój dokonań filmowych na świecie.

Rewelacje festiwali

Zdarza się, że na festiwalu pojawiają się filmy, które zwracają uwagę swoją świeżością, nowatorstwem, albo wybitnie uzdolnionym reżyserem czy scenarzystą, są wymieniane w gronie faworytów, wiele mówi się o nich w trakcie festiwalu, a zostają pominięte w werdykcie jury. Stanowią zatem istotny element festiwalowego programu, nie znajdując się jednak na krótkiej liście filmów nagrodzonych. Warto te filmy pokazywać, szczególnie, że zdarza się, że to tak zwani wielcy przegrani przechodzą do kanonu światowej kinematografii, wyprzedzając przesłaniem czy formą swój czas. Aby rzetelnie streścić przebieg najważniejszych wydarzeń filmowych na świecie nie sposób pominąć takie filmy.

Polskie kino na świecie

Prezentacja wyboru polskich filmów z sukcesami prezentowanych na międzynarodowych festiwalach filmowych. Polskie kino coraz bardziej odważnie przebija się do głównego nurtu festiwali światowych. Warto o tym przypominać i zwiększać świadomość sukcesów rodzimego kina za granicą.

Faworyci publiczności

Jury, dziennikarze, twórcy i inni ludzie kina ze swoim doświadczeniem i ogromną wiedzą często rozmijają się z oczekiwaniami publiczności kina artystycznego. W ramach pasma zaprezentowane zostaną filmy, które podobały się publiczności w wielu zakątkach świata. Takie zderzenie pozwoli widzom z jednej strony zapoznać się z interesującymi filmami, z drugiej zaś poznać gusta filmowe widzów festiwali na całym świecie.

Docenione przez krytyków

Niemal każdy werdykt jury festiwalowego spotyka się z dyskusją, czy wręcz krytyką dziennikarzy. Bardzo często zdarza się, że nagrody przyznane przez dziennikarzy są rozbieżne z nagrodami przyznanymi przez jury. Tym ciekawsze wydaje się prezentowanie w ramach Festiwalu filmów wskazanych przez dziennikarzy, osób z ogromną znajomością światowej kinematografii.

Mistrzowie reżyserii

W paśmie tym zaprezentowane zostaną filmy, które otrzymały nagrodę za reżyserię. Nawet najlepszy scenariusz może zostać zmarnowany bez dobrego reżysera.

Nagrodzone Kreacje Aktorskie

Prezentacja wybranych filmów z wyjątkowo charakterystycznymi kreacjami aktorskimi, nagrodzonymi na międzynarodowych festiwalach.

Oklaski dla scenarzysty

Dobry scenariusz jest bardzo często, jeśli nie zawsze, niezbędnym elementem wartościowej produkcji filmowej. Nasz Festiwal od lat stawiał scenariusz na piedestale i wciąż hołduje tej idei. W ramach pasma zaprezentowane zostaną filmy wyróżnione nagrodami za scenariusz zarówno na międzynarodowych festiwalach filmowych jak i przez gildie scenariuszowe.