Instagram Twitter Facebook niedziela, 22.09.2019

Docenione przez krytyków

Docenione przez krytyków

Niemal każdy werdykt jury festiwalowego spotyka się z dyskusją, czy wręcz krytyką dziennikarzy. Bardzo często zdarza się, że nagrody przyznane przez dziennikarzy są rozbieżne z nagrodami przyznanymi przez jury. Tym ciekawsze wydaje się prezentowanie w ramach Festiwalu filmów wskazanych przez dziennikarzy, osób z ogromną znajomością światowej kinematografii.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.