Instagram Twitter Facebook poniedziałek, 14.10.2019

Program festiwalu

Pasma filmowe

Każdy z ważnych międzynarodowych festiwali filmowych ma swój charakterystyczny profil doboru filmów do głównych konkursów i poszczególnych sekcji programowych. Prezentacja wybranych najlepszych filmów – tych docenionych przez jury, dziennikarzy, czy publiczność stwarza możliwość pełnego współuczestniczenia w najważniejszych wydarzeniach światowej kinematografii. Festiwal Filmowy Wiosna Filmów w swej istocie jest platformą umożliwiającą polskiej publiczności obejrzenie i samodzielną ocenę filmów święcących triumfy na najważniejszych festiwalach świata, a zatem uczestnictwo w tym, co wyznacza trendy w kinie artystycznym, często mało obecnym w głównym obiegu kinowym w Polsce.

Ten sam klucz selekcji filmów jest stosowany także w przypadku polskich produkcji. Istotnym elementem tego pomysłu jest przekazywanie informacji o sukcesach polskiego kina za granicą szerokiej publiczności, również niezwiązanej z branżą filmową. Równie istotny jest fakt, aby w dobie dynamicznego wzrostu liczby produkowanych filmów artystycznych wskazać widzom te szczególnie wyróżniające się wysokim poziomem realizacji.

W programie Wiosny Filmów największy nacisk kładziemy na wartościowe kino nagradzane na najważniejszych światowych festiwalach. Takie założenia programowe konsekwentnie realizowane w doborze repertuaru festiwalu odnoszą pożądany skutek w postaci bardzo dużego zainteresowania publiczności oraz pozytywnych ocen dziennikarzy i ludzi filmu.

Trzonem programu Festiwalu będzie przegląd wybranych produkcji z najważniejszych festiwali na świecie m.in w Cannes, Berlinie, Wenecji, Karlowych Warach, Locarno, Montrealu, San Sebastian, Toronto czy Sundance. Program uzupełniony będzie także filmami prezentowanymi na mniejszych festiwalach o charakterze ponadnarodowym (np. Cottbus, Toronto, Mannheim, Rzym, Saloniki) i/lub istotnym znaczeniu narodowym (np. Cluj Napoca, Londyn), a także filmy wskazane przez Europejską Akademię Filmową i Amerykańską Akademię Filmową.

Program festiwalu

Kina festiwalowe